Algemene Info

Hier kunt u de informatie vinden over de verschillende klassen, de gebruikte methodes, de peuterspeelzaal, inschrijving en onze schoolgids.

Als er nog vragen zijn na het bekijken van onze site, neem dan contact met ons op via de directeur-leerkracht Steven Winters door een mail te sturen naar info@nederlandseschoolghana.com of bel ons op +233 (0)249950579

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Kleuters Groep 1/2

Kleuters Groep 1/2

Groep 3

Groep 3

Groep 4 - 8

Groep 4 – 8

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

jaarkalender 2021-2022

weekrooster 2021 – 2022

Rapport inspectiebezoek juni 2019

Nieuwsbrief Nederlandse school – Maart. 2019

Nieuwsbrief Nederlandse school – Sept. 2018

Schoolgids: Info over de Nederlandse school 2018


Inschrijving

Via deze website kunt u ons een bericht sturen. Wij nemen dan contact met u op voor het inschrijfformulier en een intakegesprek.
Bij het intakegesprek dient u de volgende dingen mee te brengen.

  1. Een kopie van het paspoort van uw kind
  2. Het laatste rapport van uw kind
  3. Indien van toepassing; het handelingsplan van uw kind

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig: 200 euro over te maken op rekeningnummer: 1609 68 518 tnv. Stichting Nederlandse Taal en Cultuur, te Den Haag. Het schoolgeld wordt vastgesteld in de jaarvergaderingen en bedraagt op dit moment 1400 euro per kind per schooljaar.

Tijdens de intake ontvangt u het rooster, de activiteitenkalender, de toetskalender en de schoolgids. Maandelijks ontvangt u onze nieuwsbrief. Het schoolplan ligt ter inzage op school, waar u altijd van harte welkom bent. De meeste van deze documenten zijn ook online beschikbaar op deze pagina en direct te downloaden.