Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt het lesprogramma aangeboden in de vorm van begeleid projectmatig en zelfstandig leren vanwege de verschillende leeftijden en niveaus van de leerlingen. De huidige leerlingen werken met de methode ‘Talent’ op VMBO-T-HAVO of HAVO/VWO niveau. Deze methode sluit goed aan op het voortgezet onderwijs in Nederland. Daarnaast staat wekelijks een les cultuur en/of geschiedenis op het lesrooster. Hiervoor gebruiken we, net als in het basisonderwijs, canononderwerpen van de ‘Canon van Nederland’ en/of een educatief programma.

Aangezien uit onze praktijk blijkt dat leerlingen vaak gericht zijn op terugkeer in het Nederlands onderwijs, werken wij toe naar de kerndoelen van de onderbouw (klas 1, 2) en de exameneisen van HAVO/VWO.

Voor leerlingen in de bovenbouw (klas 3, 4, 5 en 6), die gericht zijn op doorstroom naar het internationaal vervolgonderwijs, HBO of Universiteit in Nederland, bestaat de mogelijkheid om hun IB-diploma* te behalen. Deze programma’s zijn te volgen via de eigen internationale dagschool of via afstandsonderwijs van Stichting IBID en de Wereldschool: www.stichtingibid.org en www.wereldschool.nl