Peuterspeelzaal

Download hier info over de Peuterspeelzaal 2017-18

Twee ochtenden in de week is er voor de allerkleinsten peuterspeelzaal op de Nederlandse school. Kinderen kunnen vanaf 2 jaar instromen in de groep.

Op de peuterspeelzaal staat spelend leren in het Nederlands centraal. Naast het vele spelen doen we verschillende activiteiten in groepsverband, zoals gezamenlijk knutselen, zingen en luisteren naar een verhaal. Spelenderwijs pikken de kinderen de taal op en raken ze bekend met het reilen en zeilen op school. De peuterspeelzaal is dus tevens een voorbereiding op de basisschool.

Er wordt gewerkt rond verschillende thema’s die nauw aansluiten bij de leefwereld van het kind. Verkeer, seizoenen; herfst en winter, kleding, dieren, post, zee, sinterklaas en Koningsdag. De thema’s die in Nederland ook aan bod komen op de peuterspeelzaal.

Onze thema’s werken we uit aan de hand van de methode Peuterplein. Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het pakket kan in heterogene groepen worden gebruikt, met kinderen van verschillende leeftijd en taalniveau.

Onze ochtend verloopt volgens het volgende programma:
Bij het binnenkomen mogen de kinderen vrij spelen. Er zijn verschillende materialen. Speelleermateriaal, klei, vormenkubussen, puzzels, autootjes, een trein, een boerderij en een poppenhoek. De kinderen spreken Nederlands met elkaar en met ons en pikken zo spelenderwijs veel woorden op. Vervolgens gaan we in een kring zitten, waar we kijken wie er is en een gesprek hebben over het thema dat die week aan bod is. We lezen vaak een boek en bekijken platen of materialen. Dit wordt gevolgd door een activiteit rondom het thema, het is vaak een knutselactiviteit, maar het kan ook een bewegingsactiviteit zijn. Na het knutselen gaan we naar buiten waar de kinderen rondfietsen, spelen op de speeltoestellen of in de zandbak. Na het spelen eten we een snack en kijken ‘het Zandkasteel’ op TV. De “Zandkasteel” onderwerpen sluiten aan bij de thema’s die we behandelen. Aan het eind van de les wordt er vaak nog even gespeeld, een boekje gelezen of gedanst.