Groep 3

Groep 3 werkt met de methode veilig leren lezen van Zwijssen. In 12 thema’s wordt het lezen en schrijven aangeleerd. Groep 3 kent over het algemeen een groot niveauverschil, vanaf groep 3 wordt er dus vooral individueel of in groepjes op eigen niveau gewerkt. Indien mogelijk en nodig wordt er een assistente ingezet die de kinderen waar nodig extra begeleiding kan bieden.

In groep 3 werken wij met veilig leren lezen. Dit betekent dat de leerstof op twee niveaus wordt aangeboden; maan en zon. Maan niveau is voor alle kinderen en begint op een rustige manier met het aanleren van het lezen en schrijven van alle letters en klanken. Het zon niveau is voor de kinderen die al kunnen lezen en vll3schrijven, en richt zich al veel meer op het lezen van tekstjes en het begrijpen van de inhoud.

Naast ‘veilig leren lezen’ wordt er veel ander materiaal gebruikt om zo alle kinderen te bereiken. We kijken de SchoolTV programma’s ‘Lees das, letter vos’ en ‘boekentas’, een vrolijk programma waarin Kleine das en Vosje op avontuur gaan en nieuwe woorden en letters zoeken.

We kijken ook naar andere programma’s zoals ‘huisje, boompje beestj’e. Dat laten we lezen2aansluiten op het thema van veilig leren lezen. We spelen spelletjes van maan, roos, vis. De spelletjes worden tevens, naast werkbladen en leesboekjes, als huiswerk mee gegeven.