Groep 1/2

In groep 1 en 2 leren de kinderen tijdens hun spel en activiteiten. Er worden liedjes aangeleerd, verhalen verteld en er wordt veel aan expressie en creativiteit gedaan.

Aan de hand van thema’s komen
aspecten die van belang zijn voor het jonge kind aan de orde. Als uitgangspunt voor de lessen staat woordenschatontwikkeling
en mondelinge taalvaardigheid centraal. Het is een voorbereiding
op het latere lees- en taalonderwijs.

kraaiEr wordt zowel in groep 1 als groep 2 gebruik gemaakt van de methode “Kleuterplein”. Deze methode sluit naadloos aan op de methode “Peuterplein” die we bij de peuterspeelzaal hanteren. Zo kan de overstap van de peuterspeelzaal naar groep 1 probleemloos gemaakt worden.

Als onderdeel van het programma wordt er ook gekeken naar
Nederlandstalige educatieve TV programma’s die aansluiten
bij de thema’s waar mee gewerkt wordt.