Groep 4 t/m 8

In groep 4 t/m 8 werken we met de meest recente versie van de methode “Taal actief” voor de domeinen woordenschat, grammatica en spelling. Met het oog op de verschillende differentiatie-niveaus, kunnen de leerlingen met deze methode goed op eigen niveau werken .

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode  Nieuwsbegrip, waarmee we op een leerzame manier op de hoogte blijven van het actuele nieuws in Nederland. Tegelijkertijd werken we aan de vaardigheden van begrijpend lezen.

act2

Ter ondersteuning van onze lessen bekijken we ook regelmatig educatieve programma’s, zoals bijvoorbeeld Klokhuis, Het Jeugdjournaal of Vroeger & Zo.

Een aantal keren per jaar organiseren wij gezamenlijke cultuurdagen voor de leerlingen van het basisonderwijs, zodat zij meer leren over én betrokken blijven bij de Nederlandse cultuur. Tijdens deze cultuurdagen wordt aandacht besteed aan typisch Nederlandse gewoonten en tradities, of hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Voor de invulling van ons cultuurprogramma grijpen wij regelmatig terug op de vensters van de ‘Canon van Nederland’ (zie www.entoen.nu) of actuele gebeurtenissen of evenementen in Nederland.